Praktisk info for Boblerne, Fensmark Holmegaard

Ferie- og lukkedage.

Vi afholder som regel 2 ugers ferie i Jan/feb. Men dette vil blive varslet i god tid. (Hvis vi afholder 2 ugers ferie i jan/feb, som ligger udenfor uge 7, vil vi istedet tilbyde pasning i uge 7, som er skolernes vinterferie.

Vi holder lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag og Grundlovsdag 5. Juni, samt de 3 dage før påske.

Vi holder sommerferie uge 29, 30 og 31. Vi holder 1 uges efterårsferie (uge 42). 

Vi har lukket på ALLE helligdage samt dagene mellem jul og nytår.
Herudover kan der komme enkelte dage, men disse vil blive varslet i god tid.

Der udleveres ferieplan for et 1/2 år af gangen.

Når vi holder ferie, sørger i selv for pasning af jeres barn.

 Barnet medbringer selv. 

  • Skiftetøj
  • Overtøj og fodtøj til alt slags vejr
  • Sutsko
  • Sutter og sovedyr / klud o.l.
  • Barnevogn + tilbehør.
  • Bleer

Creme og svampe giver vi.

 

Rygepolitik.
Vores hjem er 100% røgfrit

Lus.
Hvis vi finder lus hos jeres barn ringer vi til jer. Hvis barnet bliver behandlet samme dag, må det gerne komme dagen efter.

Kost.
Børnene hos os får sund og varieret kost. Vi følger sundhedsstyrelsens vejledning om mad til småbørn og lytter gerne til jer forældre.
Får jeres barn speciel kost, så oplys det og vi vil tage hensyn.
Hvis jeres barn skal have mælkeerstatning, skal i selv medbringe dette.

Medicin:
Vi giver kun lægeordineret medicin og livsvigtig medicin.
Vi skal have en skriftlige tilladelse fra lægen for at give medicinen.

Sygdom.
Vi er meget sjælden syg.

Sygemelding: 
Såfremt barnet er sygt, skal der gives besked seneste kl. 9:00 samme dag.

Raskmelding:
Raskmelding skal foretages seneste kl. 16:15 dagen før.
Syge børn modtages ikke. Hvis barnet har feber eller virker sløj og ikke vil kunne følge dagens daglige rytme, modtages barnet ikke.

Traditioner:
Vi fejrer børnenes fødselsdag og holder alle de danske traditioner. 

Forsikring:
Der skal være tegnet en heltidsulykkeforsikring for barnet.

Billeder: 
Med mindre andet aftales, giver forældrene tilladelse til, at vi må tage billeder af barnet, til ophæng, evt. lægges på facebook side, på hjemmesiden samt i avisen.

Tavshedspligten:
Vi er underlagt tavshedspligt og underretningspligt som alle andre institutioner / dagplejer.

Kontakt:
Ring gerne til os og hør nærmere. I er også velkommen til at ringe for at aftale et besøg. Vores telefon nummer er 26847873