Åbningstider hos Boblerne: 

Mandag - Torsdag   kl.    6.30 – 16.15

Fredag                            kl.    6.30 – 15.00

Vi tilbyder 47.5 timers pasning pr. uge. 

PRIS:

Prisen for pladsen i 2020 pr. måned er:

 

Forældrebetaling......................2785  kr.

 

Kommunalt tilskud.................6225  kr.

 

Ialt en pris på ............................9050  kr.

 

Det kommunale tilskud bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med forældrebetalingen overføres til vores konto.

Beløbet skal være på vores konto senest den første hverdag i måneden. 

Der er betaling alle 12 måneder om året, ligesom der er tilskud fra kommunen 12 måneder om året.
Man betaler for månederne, fra barnet starter til det slutter i dagplejen. Der betales forud og der betales fuld pris i ferieperioder. Prisen dækker ferie, fridage og sygdom. 

Det er en god idé med betalingsservice.
Vores løn, samt det kommunale tilskud reguleres en gang årligt. Prisreguleringen sker typisk ved årsskiftet.

Udebliver betalingen, bliver I sagt op med øjeblikkelig virkning fra dags dato.