Fordele ved at vælge os.

Hos os vil vi være en af hver køn, nemlig en “dagplejemor- og far”, 

Fordelen ved at der er en “dagpleje-mor og far” er at der er en af hvert køn, som børnene spejler sig i.

Nogle drenge har masser af energi der skal brændes af, her er det godt med en “dagplejefar” til lidt mere action fyldte lege. Hvor “dagplejemoren” er bedre til nogle pigelege. Da børnene ofte er hos os, i op til 9 timer dagligt, er det en sund udvikling for barnet at der er tilknyttet en børnepasser af begge køn.

 • Vi kan vi dele børnene op i grupper og lave forskellige aktiviteter, efter alder, niveau, piger og drenge. Dette er med til at skabe forskellige legerelationer på kryds og tværs. Og det kan give ro til en gruppe børn, hvis der er behov for det. Eller mere tid til det enkelte barn, som måske skulle være ekstra følsom i en periode. Disse grupper kan både være hjemme, i haven eller på ture.
 • Vi er fælles om børnene og kan være der, hvor der er mest brug for vores hjælp eller støtte. Så børnene trives og udvikler deres færdigheder i hverdagen.
 • Det er rart og betryggende at have 2 ekstra hænder og øjne når det kræves.
 • Der vil altid være en hos børnene selv om der skal skiftes ble eller laves mad.
  Hvis en “putning” af et barn er svær, eller ved en nødsituation, hvor den ene voksne måske skal på sygehuset med et barn.

 • Vi råder over den tid, et nyt barn kræver af voksenkontakt i en opstartsperiode og kan tilbyde det nye barn en god opstart i trygge omgivelser.
 • En stor pasningsordning betyder flere udfordringer og større mulighed for social indlæring. Der er altid legekammerater der passer til en i alder. Set med vores øjne er det et godt springbræt at have været i en stor børnegruppe inden man starter i børnehave.
 • De fleste børn bliver bedre rustet til børnehave, fordi de vænnes til at være sammen med flere børn. Samt bliver mere sociale i fællesskabet.
 • Der er større mulighed for at finde en “bedste ven”, da der er flere venner at vælge imellem.

 • Ved sygdom, er der større chance for der ikke er lukket og i skal ikke selv finde pasning. Der vil nemlig være Morten eller Rikke og så en tilkaldt vikar.

    Så formentlig altid et kendt ansigt.

 

Alt i alt: Flere voksne, flere muligheder, flere smil og latter, og kram - ja mere af alt.

 

Leg og Bevægelse

Boblerne er et leg og bevægelses sted. 

Det betyder, at vi har et ganske særligt fokus børnenes motoriske udvikling, krop og bevægelse. Hos os opmuntrer vi børnene til hoppe, kravle op på og ned fra f.eks en ribbe og trille ned ad den stejle bakke – det er nemlig gennem den stadige bevægelse af krop og hoved, at udviklingen sker og forudsætningen for læring vokser.

Det er dog vigtig for os at pointere, at vi IKKE er en ren idrætdagpleje, men at vi arbejder med DGI`s tanker i forbindelse med bevægelseslege og sanse integration. Rikke har hos DGI gennemført et 1 års uddannelses forløb, hvor formålet har været at skabe de faglige og kulturelle forudsætninger gennem et læringsforløb, således at hun er klædt på til at give børnen et godt startskud på en sund livsform.

Som leg og bevægelses sted, sætter vi fokus på det sunde og aktive liv blandt børn i 0-3 års alderen, og vi arbejder med leg og bevægelse ud fra 3 værdigrunde

 • Glæde - Børn bliver glade ved at bevæge sig - Når børn oplever samspil barn/barn og barn/voksen skaber det gæde

 • Udfordring - Præsenterer børnene for forskellige bevægelseslege og sværhedsgrader i legene, således at de bliver udfordret

 • Fællesskab - Børns idræt, leg og bevægelse bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab med andre børn og voksne. 

Samtidig med leg og bevægelses tilbyder vi Omsorg, Tryghed, Glæde, Udvikling og plads til det individuelle barn. Der vil være god varieret kost, god søvn, og ikke mindst god service. 

Tryghed. For os er det vigtigt at jeres børn og ikke mindst i som forældre føler jer trygge når i afleveres jeres barn. Barnet bliver afleveret til den samme person hverdag og vil være i de samme trygge faste omgivelser.

Glæde. Vi arbejder meget bevidst med anerkendende pædagogik og Marte Meo, hvilket vil sige, at vi har fokus på at se og følge barnets gode initiativer, bekræfte barnets følelse og handling, og at styrke barnets selvværd, ved selv at være smilende og imødekommende. Vi lægger vægt på, at barnet skal føle sig set og værdsat og sætter en ære i at skabe glæde og tryghed omkring os.

Udvikling. Vi har fokus på børnene og deres unikke personligheder, men vil samtidig udfordre dem med henblik på læreplanerne, som handler om krop og bevægelse, sproglig udvikling, barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier. Vi vil skabe ro og gentagelse i hverdagen. og ikke udsætte børnene for situationer, de ikke kan, f.eks. stiller vi kun de krav til børnene, som vi ved, de kan magte. 

Kreativitet. Vi vil i forbindelse med læreplanstemaerne og årtiderne være kreative på forskellige måder. Vi vil male, lave forskellige værker, bla. af ting vi har fundet i naturen. Alle tegninger og kreative ting vil i få med hjem. 

Søvn. For os er det vigtigt at barnet får en rigtig god søvn og får lov at sove så længe de kan. Vi vækker dem nødigt, da barnet gennen sin søvn restituerer sig og bearbejder alle de indtryk de modtager i løbet at sine vågne timer. Opleves der problemer omkring søvn hjemme eller hos os snakker vi om det, da alle børn har individuelle behov. 

God service. Når I henter jeres barn er det vigtig for os at fortælle om dagen. Hvordan har dit barn haft det og hvad har vi lavet. Vi laver barnets bog. En bog I vil starte op med billeder af mor, far, søskende, hus osv. I denne mappe vil vi så indsætte tegninger, malerier og billeder fra barnets ture, aktiviteter, barnets fødselsdag m.m. Mappen vil følge med barnet i Børnehaven.

Vi vil også hen over året arbejde med de 6 lærerplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener og Kulturelle udtryksformer og værdier.