Hvad kan vi tilbyde

Vi er begge to godkendt af kommunen til at passe 5 børn hver i vores eget hjem. Vi modtager et anmeldt og et uanmeldt besøg af kommunens pædagogiske konsulent årligt. Vi tilbyder max. 46,5 timers pasning pr. uge.

Som privat pasningsordning skal vi selv markedsføre vores virksomhed og selv skaffe børn. Forældrene bestemmer selv, om det er os, der skal passe barnet eller ej. Vi lægger stor vægt på, at kemien passer mellem os. Vi vil, som privat pasningsordning, altid yde vores bedste, da vi elsker vores job og er afhængig af vores ry og anbefalinger. 

Hos Boblerne spiser vi varmt mad til frokost, min. 3 dage om ugen. 

Vi er selvstændig erhvervsdrivende og får vores løn af forældrene. I modtager tilskud til pasning fra kommunen, ligesom forældre, der har valgt kommunal pasning. Sammen gennemgår vi en kontrakt og i får tilsendt en vejledning til ansøgning om tilskud.
Der er to måneders opsigelsesvarsel til udgangen af sidst løbende måned. Opsigelsen skal ske senest sidste hverdag i måneden. Dette gælder for begge parter.

Den daglige snak om barnets trivsel er meget vigtig for os. Vi er interesseret i at høre om hvordan barnet har haft det hjemme inden det kom til os og når I henter barnet, fortæller vi om, hvordan dagen er gået. 

Hvis forældrene ønsker det, kan vi også henvise til tale-/ motorikkonsulenter, ergoterapeut og psykolog. 

 

 

Boblerne privat pasningsordning i Fensmark, Holmegaard

Boblerne privat pasningsordning i Fensmark, Holmegaard

Del siden