Prisen for pasning i 2024 pr. måned er:

 

Forældrebetaling.......................... 3.583 kr.

 

Kommunalt tilskud.........................6.917 kr.

 

Ialt en pris på .............................10.500 kr.

 

Det er muligt at få søskenderabat, hvis man også har et barn i kommunal børnehave eller SFO. Det er dog IKKE muligt at få bevilliget friplads hos en privat pasningsordning. 


Der er betaling alle 12 måneder om året, ligesom der er tilskud fra kommunen 12 måneder om året. 

Man betaler for månederne, fra barnet starter til det slutter i pasningsordningen. Der betales forud og der betales fuld pris i ferieperioder. Prisen dækker ferie, fridage og sygdom.

Det kommunale tilskud bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med forældrebetalingen overføres til vores konto.

Beløbet skal være på vores konto senest den sidste hverdag i måneden. 

Det er en god idé med betalingsservice.
Vores løn, samt det kommunale tilskud reguleres en gang årligt. Prisreguleringen sker typisk ved årsskiftet.

Udebliver betalingen, bliver i sagt op med øjeblikkelig virkning fra dags dato.

Det er også muligt at få passet barn hos os, selv om man er bosiddende i en anden kommune.

 

 

Del siden